Kur Korumalı Mevduat Sistemi: Sorun mu, Çözüm mü?

       Artan döviz kuruna karşı bir önlem olarak hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM), ulusal ekonomimiz üzerinde ciddi bir borç yükü oluşturmaktadır. 21 Mart’tan itibaren vadesi dolan KKM hesaplarına yaklaşık 14 milyar TL ödeme yapılacağı bilinmektedir. Yıllık bazda ise Hazine’den kabaca 50 milyar TL’nin çıkacağı ifade edilmektedir. Bu paranın, hepimizin vergileriyle ödeneceği izahtan varestedir. …

Küresel İklim Değişikliği, Türkiye ve Geleceğimiz Üzerine Düşünceler

       Aydınlanma, sanayileşme ve küreselleşme süreçleri, gündelik yaşam açısından büyük kolaylıklar sağlamıştır. Üretim, teknoloji, ulaşım, sanayi ve altyapı gibi birçok alanda kaydedilen ilerlemeler, mal ve hizmetlere erişimi daha kolay ve ucuz hale getirmiştir. Böylece insanlığın büyük bir kısmı için yaşam kalitesinde artışlar meydana gelmiştir.        Söz konusu yüksek refah ve artan …