background

Araştırma Önergeleri

30 Kasım 2021 tarihli, “Artan döviz kurunun ülke güvenliği açısından sebep olduğu risklerin tespit edilmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

24 Kasım 2021 tarihli, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı sorunlar” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

3 Kasım 2021 tarihli, “Muz ve limon üreticilerinin sorunlarının tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

25 Ekim 2021 tarihli, “Nüfus ve diğer kamusal kayıtların kötüye kullanılmasını önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

8 Kasım 2021 tarihli, “Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan kamyoncu ve nakliyeci esnafın yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

5 Kasım 2021 tarihli, “Son dönemde metil alkol bazlı alkol nedeniyle artış gösteren ölümlerin nedenlerinin araştırılması” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

24 Mayıs 2021 tarihli, “Covid-19 salgınının hazır giyim sektörü üzerindeki etkilerinin ve sektörde yaşanan diğer sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

19 Nisan 2021 tarihli, “Başta mersin olmak üzere ülkemizdeki ormancılık sektörünün sürdürülebilir bir biçimde geliştirilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

16 Mart 2021 tarihli, “Plastik sektöründe fiyat artışlarının sebep olduğu sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

2 Mart 2021 tarihli, “Katı atık ve atık suların yönetiminde sürdürülebilir politikalar geliştirilmesini sağlamak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

2 Şubat 2021 tarihli, “Türkiye’de zeytincilik sektöründe yaşanan sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözüm yollarının belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

2 Şubat 2021 tarihli, “Başta Mersin’de bulunanlar olmak üzere ülkemizdeki su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir politikalar oluşturulması” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

12 Ekim 2020 tarihli, “Hatay’da ortaya çıkan orman yangınlarının sebeplerinin ve sonuçlarının tespit edilmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

1 Ekim 2020 tarihli, “Domates üretiminde yaşanan sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

7 Şubat 2020 tarihli, “İşletmesi özel şirketlere bırakılan otoyollarda geçiş ücreti ödenmemesi durumunda cezalandırma yetkisinin bu şirketlere bırakılmasının araştırılması” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

7 Şubat 2019 tarihli, “İklim değişikliğine bağlı olarak Akdeniz Bölgesindeki illerde yaşanan doğal afetlerin tüm yönleriyle araştırılarak çiftçilerin karşılaştıkları zararların belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

16 Ocak 2019 tarihli, “Narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…