background

Araştırma Önergeleri

21 Kasım 2022 tarihli, “Son günlerde İran’da yaşanan siyasi gerilimlerin oluşturacağı olası güvenlik açıklarının araştırılarak yeni bir göç dalgası ihtimaline karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

21 Kasım 2022 tarihli, “Doğal afet ve çevre olayları sonucu zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin tespit edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

14 Ekim 2022 tarihli, “Sayıştay tarafından hazırlanan Kamu İdareleri Denetim Raporu’nda yer alan tespitlerin incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

9 Haziran 2022 tarihli, “Polislerin ve askerlerin tayin süreçlerinde karşılaştıkları sorunların tespit edilerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

6 Haziran 2022 tarihli, “Şeker fiyatlarındaki artışın ve Türk Şeker’in faaliyetlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

1 Haziran 2022 tarihli, “Bazı vakıfların vergiden muaf tutulma nedenlerinin ve suistimallerin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırması Önergesi. Önerge Metni…

1 Haziran 2022 tarihli, “Merkezi yönetim borç stokunda görülen yüksek artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırması Önergesi. Önerge Metni…

14 Nisan 2022 tarihli, “Bazı belediyelerin kamu bankalarından kredi kullanabilmesinin önündeki engellerin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

14 Nisan 2022 tarihli, “İletişim ve haberleşme ücretlerindeki yüksekliğin önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırması Önergesi. Önerge Metni…

31 Mart 2022 tarihli, “Emniyet Teşkilatının karşılaştığı sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

25 Mart 2022 tarihli, “Ülke genelinde konut ve kira fiyatlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

9 Mart 2022 tarihli, “Kamu kurumlarının ekonomik performanslarının artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla” Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni… 

9 Mart 2022 tarihli, “Akaryakıt üzerinden alından Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılmasının ülke ekonomisine yapacağı olası katkıların araştırılması” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

9 Mart 2022 tarihli, “Alışveriş merkezleri ve mağazalarda çalışan personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni… 

2 Mart 2022 tarihli, “Mersin’in sosyoekonomik göstergelerinin paylaşılması ve güvenliğinin artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

3 Şubat 2022 tarihli, “Ülkemizdeki kütüphanelerin sayısının ve kalitesinin artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

3 Şubat 2022 tarihli, “Pandemide alınan kısıtlama kararlarının berber ve kuaför esnafı üzerindeki etkilerinin araştırılması” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

19 Ocak 2022 tarihli, “Yangınlar sonucu orman vasfını yitiren bazı alanların Cumhurbaşkanı Kararı ile statülerinin değiştirilerek imara açılmasının sonuçlarının araştırılması” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

30 Kasım 2021 tarihli, “Artan döviz kurunun ülke güvenliği açısından sebep olduğu risklerin tespit edilmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

24 Kasım 2021 tarihli, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı sorunlar” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

3 Kasım 2021 tarihli, “Muz ve limon üreticilerinin sorunlarının tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

25 Ekim 2021 tarihli, “Nüfus ve diğer kamusal kayıtların kötüye kullanılmasını önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

8 Kasım 2021 tarihli, “Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan kamyoncu ve nakliyeci esnafın yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

5 Kasım 2021 tarihli, “Son dönemde metil alkol bazlı alkol nedeniyle artış gösteren ölümlerin nedenlerinin araştırılması” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

24 Mayıs 2021 tarihli, “Covid-19 salgınının hazır giyim sektörü üzerindeki etkilerinin ve sektörde yaşanan diğer sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

19 Nisan 2021 tarihli, “Başta mersin olmak üzere ülkemizdeki ormancılık sektörünün sürdürülebilir bir biçimde geliştirilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

16 Mart 2021 tarihli, “Plastik sektöründe fiyat artışlarının sebep olduğu sorunların tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

2 Mart 2021 tarihli, “Katı atık ve atık suların yönetiminde sürdürülebilir politikalar geliştirilmesini sağlamak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

2 Şubat 2021 tarihli, “Türkiye’de zeytincilik sektöründe yaşanan sorunların tespit edilerek bu sorunlara çözüm yollarının belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

2 Şubat 2021 tarihli, “Başta Mersin’de bulunanlar olmak üzere ülkemizdeki su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir politikalar oluşturulması” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

12 Ekim 2020 tarihli, “Hatay’da ortaya çıkan orman yangınlarının sebeplerinin ve sonuçlarının tespit edilmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

1 Ekim 2020 tarihli, “Domates üretiminde yaşanan sorunların tespit edilerek çözüm yollarının belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

7 Şubat 2020 tarihli, “İşletmesi özel şirketlere bırakılan otoyollarda geçiş ücreti ödenmemesi durumunda cezalandırma yetkisinin bu şirketlere bırakılmasının araştırılması” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

7 Şubat 2019 tarihli, “İklim değişikliğine bağlı olarak Akdeniz Bölgesindeki illerde yaşanan doğal afetlerin tüm yönleriyle araştırılarak çiftçilerin karşılaştıkları zararların belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…

16 Ocak 2019 tarihli, “Narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunların incelenerek bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesi” hakkındaki Meclis Araştırma Önergesi. Önerge Metni…