background

Kanun Teklifleri

21.11.2022 tarihli, “3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

01.11.2022 tarihli, “İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni… 

22.04.2022 tarihli, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

11.01.2022 tarihli, “Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

27.04.2020 tarihli, “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

19.07.2019 tarihli, “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

14.05.2019 tarihli, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

05.02.2019 tarihli, “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni…