background

Kanun Teklifleri

27.04.2020 tarihli, “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

19.07.2019 tarihli, “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

14.05.2019 tarihli, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin” Kanun Teklifi. Teklif Metni…

05.02.2019 tarihli, “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifi. Teklif Metni…