background

Komisyon Konuşmaları

Güncel Konuşmalar

25.11.2022 tarihli, “Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

18.11.2022 tarihli, “2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/286) ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/285) ile Sayıştay tezkereleri a) İçişleri Bakanlığı b)Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç)Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Başkanlığı e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

15.11.2022 tarihli, “2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/286) ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/285) ile Sayıştay tezkereleri a)Adalet Bakanlığı b)Anayasa Mahkemesi c)Yargıtay ç)Danıştay d)Kişisel Verileri Koruma Kurumu e)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu f)Türkiye Adalet Akademisi g)Hâkimler ve Savcılar Kurulu ğ)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

09.11.2022 tarihli, “2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/286) ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/285) ile Sayıştay tezkereleri a)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü c)Meteoroloji Genel Müdürlüğü ç)İklim Değişikliği Başkanlığı” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

27.10.2022 tarihli, “2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/286) ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/285) ve Sayıştay tezkereleri” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

23.6.2022 tarihli, “2022 Merkezi Yönetim Ek Bütçe Teklifi” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

22.11.2021 tarihli, “2022 Plan ve Bütçe Komisyonu – İçişleri Bakanlığı Bütçesi” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

12.11.2021 tarihli, “2022 Plan ve Bütçe Komisyonu – Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesi” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

9.11.2021 tarihli, “2022 Plan ve Bütçe Komisyonu – Tarım Bakanlığı Bütçesi” üzerine konuşma. Tutanak Metni…

Diğer komisyon konuşmalarına ulaşmak için tıklayınız.